zaproszenie

zaproszenie

List od Karola Wojtyły z 03.04.1968

List od Marii Gołaszewskiej z 22.05.1966

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

Zaproszenie na dyskusję naukową z b.d.

List od Władysława Witwickiego z 23.12.1923

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.04.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1937

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List od Jana Patočki z 11.12.1945

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List od Ludwiga Landgrebe z 27.12.1937