zaproszenie

zaproszenie

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 23.04.1938

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.10.1965

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.07.1937

List od Stefana Żółkiewskiego z 06.06.1962

List od Hansa Corneliusa z 06.10.1938

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 01.11.1937

List do Polskiej Akademii Nauk z 01.07.1963

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

List od Mieczysława Wallisa z 21.12.1947

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936