kwestie naukowe

kwestie naukowe

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.06.1966

List od Janiny Makoty z 21.01.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.02.1924

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Jerzego Rudzkiego z 13.01.1965

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 01.10.1948

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 11.03.1952

Kartka pocztowa od Stefana Błachowskiego z 16.05.bd

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.10.1937

Wniosek o urlop z 29.03.1927

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952