życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937