życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Jana Patočki z 23.12.1947

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920