życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.12.1960

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 22.12.bd

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

List od Stefana Błachowskiego z 07.12.1945

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

Pocztówka od Henryka Mehlberga z b.d.

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.01.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 31.12.1927