życzenia świąteczne

życzenia świąteczne

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 19.11.1942

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1967

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.12.1922

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 23.03.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.12.1968

List od Stefana Szumana z 12.12.1941

List od Konstantego Michalskiego z 21.12.bd

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1948