artykuł

artykuł

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 24.02.1969

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939

List od Konstantego Michalskiego z bd

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.11.1937

List od Wacława Borowego z 29.05.1939

Artykuł Wacława Borowego w „Przeglądzie Warszawskim” z 2.05.1925

List od Wacława Borowego z 16.02.1939

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949