Paryż

Paryż

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Ireny Krońskiej z 10.04.1947

List od Ireny Krońskiej z 06.01.1947

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 07.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List do Tadeusza Czeżowskiego z 17.08.1969

List do Ireny Krońskiej z 29.10.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.05.1966

List od Edmunda Husserla z 13.07.1928

List od Stefana Świeżawskiego z 03.08.1965

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 23.07.1937