PWN

PWN

List od Ireny Krońskiej z 12.02.1955

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.02.1958

List od Ireny Krońskiej z 17.11.1954

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 02.07.1968 (przez Irenę Krońską)

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 16.04.1966

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 29.04.1963