Archiwum Nauki PAN i PAU

Archiwum Nauki PAN i PAU

List do Kazimierza Wyki z 02.07.1967

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List od Kazimierza Wyki z 28.08.1968

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

Kartka pocztowa od Haliny Poświatowskiej z 20.12.1966

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

List od Karola Wojtyły z 22.09.1967

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 12.03.1950