Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 05.12.1965

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.02.1966

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List do Zofii Lissy z 22.06.1954

List do Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1954

List od Tadeusza Czeżowskiego z 19.10.1957

List od Manfreda Kridla z 11.09.1946

List od Tadeusza Czeżowskiego z 25.10.1947

List od Tadeusza Czeżowskiego z 05.06.1966

List od Konstantego Michalskiego z 21.07.1938

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962

List od Zofii Lissy z 17.05.1954