Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.05.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 22.08.1969

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.10.1965

List od Stefana Morawskiego z 02.01.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

List od Zofii Lissy z 15.03.1949

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b