Konstanty Michalski

Konstanty Michalski

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z bd

List od Konstantego Michalskiego z 25.03.bd

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 02.08.1938

List od Konstantego Michalskiego z bd

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd 1

List od Konstantego Michalskiego z 18.06.1939

List od Konstantego Michalskiego z bd 2

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

Ankieta Konstantego Michalskiego z bd b