fenomenologia

fenomenologia

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.10.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.01.1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 27.06.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List od Ludwiga Landgrebe z 02.06.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923