fenomenologia

fenomenologia

List od Edmunda Husserla z 31.12.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 11.10.1933

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 22.10.1927

List od Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1919

List od Edmunda Husserla z 16.11.1918

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966