fenomenologia

fenomenologia

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963

List od Edmunda Husserla z 26.12.1927

List do Ireny Krońskiej z 18.03.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923

List do Władysława Tatarkiewicza z 22.03.1969

List do Stefana Żółkiewskiego z 21.10.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

List do Ireny Krońskiej z 03.01.1966