fenomenologia

fenomenologia

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1925

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1921

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1931

List od Edmunda Husserla z 10.02.1932

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Edmunda Husserla z 02.12.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 12.03.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 25.11.1931

List od Mieczysława Wallisa z 09.02.1966

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 17.11.1965