filozofia francuska

filozofia francuska

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 29.10.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.11.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 24.03.1954

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959