korespondencja wychodząca

korespondencja wychodząca

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.01.1953

Umowa z Państwowym Wydawnictwem Naukowym z b.d.

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.12.1927

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 15.02.1954

List do Państwowego Wydawnictwa Naukowego z 31.01.1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.08.1929

List do Zofii Lissy z 11.05.1954

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968