korespondencja wychodząca

korespondencja wychodząca

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List do Polskiej Akademii Nauk z 22.04.1965

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 26.05.1952

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (b)

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 17.07.1948

List od Romana Ingardena do Profesora ? (Maria Gołaszewska) z 24.05.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.03.1924

Terminy do tłumaczenia Etyki Spinozy z d.b.