korespondencja wychodząca

korespondencja wychodząca

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.06.1955

List do Mieczysława Wallisa z 12.09.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 10. 05.1963

List do Kazimierza Twardowskiego z 06.04.1930

List do Władysława Tatarkiewicza z 29.04.1950

List do Zofii Lissy z 8.06.1954

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.07.1914

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.06.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.08.1922