korespondencja wychodząca

korespondencja wychodząca

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 28.02.1953

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1925

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.05.1950

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List do Polskiej Akademii Nauk z 10.09.1963

Opinia o pracy doktorskiej Katarzyny Rosner-Graff z 16.11.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.08.1928

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.03.1967

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 27.04.1954

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List do Ireny Sławińskiej z 24.04.1950