korespondencja wychodząca

korespondencja wychodząca

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 12.08.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1933

List do Danieli Gromskiej z 28.01.1959

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 23.01.1953

List do Stefana Żółkiewskiego z 23.12.1965 (b)

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 01.04.1955

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925

List do Redakcji „Materiałów do Studiów i Dyskusji” (Zofia Lissa) z 22.06.1954

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 21.02.1926

List do Ireny Krońskiej z 21.06.1966