polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.10.1961

List do Tadeusza Czeżowskiego z 12.12.1957

List od Władysława Witwickiego z 06.04.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 26.08.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.03.1917

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej i Jeana Heringa z 14.06.1961

List od Władysława Witwickiego z 25.02.1924

List od Wacława Borowego z 14.11.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.03.1969

List do Adama Schaffa z 30.08.1968

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939