polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

List od Kazimierza Twardowskiego z 02.09.1922

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.06.1969

List od Wacława Borowego z 15.02.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 11.11.1934

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969

List od Kazimierza Twardowskiego z 19.06.1924

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.02.1943

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 13.05.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.01.1935