polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

List do Kazimierza Twardowskiego z 01.03.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 10.05.1922

List od Władysława Tatarkiewicza z 4.10.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 15.07.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.03.1930

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1947

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.02.1927

List od Stefana Szumana z 20.03.1942

List od Stefana Morawskiego z 30.09.bd

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.06.1947

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 21.06.1949