polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 09.07.1939

List od Zofii Lissy z 27.01.1968

List do Kazimierza Twardowskiego z 10.12.1924

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

List od Władysława Tatarkiewicza z 10.04.1966

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1950

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 26.05.1964

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

List od Stefana Szumana z 06.11.1941

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951