polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

List od Zofii Lissy z 30.04.1954

List od Konstantego Michalskiego z 15.03.1938

List od Władysława Witwickiego z 27.03.1927

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 08.02.1927

List od Władysława Witwickiego z 16.05.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.06.1966

List do Mieczysława Wallisa z 16.10.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960

Recenzja „Why is there something rather than nothing” z b.d.

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 02.06.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01.1961