polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

List od Władysława Witwickiego z 07.03.1925

List od Władysława Witwickiego z 13.01.1937

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 19.10.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 01.05.1935

List od Kazimierza Twardowskiego z 17.03.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 14.10.1954

List od Stefana Morawskiego z bd

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.06.1939

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.09.1936