polscy badacze i badaczki

polscy badacze i badaczki

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.11.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 24. 11.1962

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 26.10.1936

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 20.05.1935

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960

List od Władysława Witwickiego z 13.10.1921

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 24.03.1950