Toruń

Toruń

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.12.1924

List do Kazimierza Twardowskiego z 04.11.1924

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.09.1922

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.07.1923

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 06.03.1958

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.05.1924

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1924