/
EN

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.05.1924

Toruń, 29.V 24.

 

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

            Doniesiono mi wczoraj, że pierwsze cztery rozdziały mej pracy, które posłałem wcześniej, już wysłano do drukarni. Doniesiono mi przy tem, że zmieniono tytuł „Essentionale Fragen” na „Essentiale” powołując się na analogię do „existentia”, „existential”. (Pisze to docent fryburgskiego uniwersytetu Dr. O. Becker, który miał przeglądnąć mą rozprawę pod względem językowym). Zapytywałem Dr. Mianowskiego, jak ma być właściwie, ten oświadczył się raczej za „essential”; lecz pewnej odpowiedzi mi nie dał. Wobec tego waham się, co zrobić, zwłaszcza, że nie ma tu żadnego słownika średniowiecznej łaciny. Pan Profesor wspominał w rozmowie z Ajdukiewiczem, że jest zdaje się „essentionalis”. Wiem, że na posiedzeniu Tow.  Naukowego był prof Witkowski. Byłoby więc ciekawą rzeczą dla mnie, czy nie zwrócił przypadkiem uwagi, że termin „essencjonalny” jest nieodpowiedni. Niedługo zacznie pewnie korekta napływać z Niemiec. –

Łączę wyrazy głębokiego poważania i szacunku
Ingarden

 

Może w danym razie należało i w polskim tekście zmienić na „essencjalny”?