Zakopane

Zakopane

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 07.02.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.12.1920

Kartka pocztowa od Anny Teresy Tymienieckiej z 26.12.1946

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 25.10.1934

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 27.06.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 04.11.1937

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 15.08.1939

List do Władysława Tatarkiewicza z b.d. (a)