1965

1965

List od Tadeusza Cieślaka z 18.05.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 05.02.1965

List od Tadeusza Czeżowskiego z 31.10.1965

List od Ksawerego Piwockiego z 12.01.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965

List do Urzędu Celnego PRL w Zebrzydowicach z 31.05.1965

List od Stefana Żółkiewskiego z 16.08.1965