Alexander Pfänder

Alexander Pfänder

List do Kazimierza Twardowskiego z 30.04.1919

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 06.01.1919

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1933

List od Stefana Szumana z bd.06.1942

List do Ireny Krońskiej z 08.01.1966

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 01.08.1921

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942

List do Kazimierza Twardowskiego z 09.09.1934

Kartka pocztowa od Alexandra Pfändera z 27.07.1918

Kartka pocztowa od Malvine Husserl z 25.08.1934