artykuły

artykuły

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.09.1924

List do Władysława Tatarkiewicza z 21.03.1959

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List od Anny Teresy Tymienieckiej z b.d. 3

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.06.1969

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1949