autoreferat

autoreferat

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List do Kazimierza Twardowskiego z 08.09.1921

List od Kazimierza Twardowskiego z 28.08.1921

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 11.09.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.01.1961

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.05.1958

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 05.10.1923