dzieło

dzieło

List od Ireny Krońskiej z 06.08.1966

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.06.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 07.04.1966

List od Edmunda Husserla z 19.03.1930

List od Władysława Tatarkiewicza z 29.07.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.05. 1966

List od Henryka Skolimowskiego z 30.10.1968