epistemologia

epistemologia

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.04.1937

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

Notatki do dyskusji sekcji epistemologicznej z d.b.

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 15.01.1949

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939