Hedwig Conrad-Martius

Hedwig Conrad-Martius

List od Jana Patočki z 25.08.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 12.09.1927

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.11.1922

List od Fritza Kaufmanna z 23.07.1957

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922

Kartka pocztowa od Hedwig Conrad-Martius z bd.03.1958

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.08.1919

List do Kazimierza Twardowskiego z 27.01.1923