Henryk Elzenberg

Henryk Elzenberg

List od Henryka Elzenberga z 19.03.1950

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

List od Tadeusza Czeżowskiego z 01.06.1950

List od Mieczysława Wallisa z 11.12.1947

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 19.12.1963

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List do Henryka Elzenberga z 05.06.1951

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List od Ireny Krońskiej z 07.06.1955