Henryk Elzenberg

Henryk Elzenberg

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.03.1958

List do Tadeusza Czeżowskiego z 18.02.1958

List do Henryka Elzenberga z 06.06.1951

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 07.05.1964

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.02.1967

List do Henryka Elzenberga z 02.04.1950

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.12.1948

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963