Henryk Elzenberg

Henryk Elzenberg

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 12.04.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.04.1950

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 03.09.1951

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 20.04.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 29.05.1958

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 30.01.1962

List od Henryka Elzenberga z 02.07.1963

List od Henryka Elzenberga z 07.12.1947

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931