krąg fenomenologów

krąg fenomenologów

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List od Edmunda Husserla z 26.05.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 14.12.1922

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 06.08.1921

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.08.1920

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 14.06.1925

List od Edmunda Husserla z 16.03.1929

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Władysława Tatarkiewicza z 22.02.1922