Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego

Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego

Prośba z 18.06.1921

List do Kazimierza Twardowskiego z 02.05.1922

List motywacyjny z 12.04.1921

Postanowienie z 20.08.1921

Polecenie wypłaty uposażenia z bd.bd.1921

Powołanie z 03.08.1921

Odpowiedź z 18.04.1921