kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Ireny Krońskiej z 19.05.1954

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

Kartka pocztowa od Wacława Borowego z 24.08.1922

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942

List do Stefana Żółkiewskiego z 07.05.1964

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.05.1923

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.01.1928

List do Ireny Krońskiej z 18.10.1965