kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List od Stefana Szumana z 17.06.1938

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 10.02.1943

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 08.03.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.03.1923

List od Władysława Tatarkiewicza z 26.06.1937

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.03.1961

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921