kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Felixa Kaufmanna z 22.10.1935

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.05.1923

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

List od Ireny Krońskiej z 25.04.1966

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 04.11.1926

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Bogdana Suchodolskiego z 14.02.1946

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.02.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.07.1935

Załacznik do listu od Bogdana Suchodolskiego z 20.10.1945 (a)