kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 16.04.1942

List od Bogdana Suchodolskiego z 05.09.1945

List od Stefana Żółkiewskiego z 26.05.1964

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 02.12.1967

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 20.06.1921

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z bd.bd.bd

List od Ireny Krońskiej z 16.08.1963

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.03.1943

List do Kazimierza Twardowskiego z 29.11.1927

List od Ireny Krońskiej z 24.07.1954