kwestie finansowe

kwestie finansowe

Kartka pocztowa od Karola Irzykowskiego z 22.09.1936

List do Ireny Krońskiej z 19.04.1968

List od Henryka Mehlberga z 20.04.1947

List od Ireny Krońskiej z 18.01.1954

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

Kartka pocztowa od Tadeusza Kotarbińskiego z 30.10.1921

List od Stefana Żółkiewskiego z 10.01.1964

List od Edmunda Husserla z 10.07.1935

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.05.1953

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List od Stefana Żółkiewskiego z 03.02.1966

List od Władysława Witwickiego z 11.04.1938