kwestie finansowe

kwestie finansowe

List od Władysława Witwickiego z 02.03.1922

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 19.05.1923

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 29.09.1926

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

List od Stefana Morawskiego z 08.05.1964

List od Ireny Krońskiej z 05.01.1966 (1)

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Tadeusza Kotarbińskiego z 18.12.1926

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 12.06.1942

List od Władysława Witwickiego z 03.05.1922

List od Bogdana Suchodolskiego z 05.09.1945