kwestie redakcyjne

kwestie redakcyjne

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1949

List od Ireny Krońskiej z 23.03.1953

List od Ireny Krońskiej z 11.02.1955

List do Ireny Krońskiej z 22.03.1954

List od Ireny Krońskiej z 21.02.1955

List od Ireny Krońskiej z b.d (1)

List do Dyrekcji Naczelnej PWN z 29.12.1967 (przez Irenę Krońską)

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 07.08.1948