/
EN

List od Ireny Krońskiej z 23.03.1953

KOMITET REDAKCYJNY                       v                Warszawa, dnia 23 marca 1953 r.
Biblioteki Klasyków Filozofii
     v      przy
Państwowym Wydawnictwie Naukowym
     v      Warszawa
ul. Krak. Przedmieście 79

Ob. prof. Roman Ingarden

L.dz.k13/BKF/53
     v               v               v               v               v             Kraków
     v               v               v               v               v             ul. Biskupia 14 m.15

 

     v                Szanowny Panie Profesorze,

     v                piszę tylko słów kilka, bo właściwą odpowiedź na list Pana Profesora powierzyłam /ustnie/ red.Cierniakównej, która jest w tej chwili w Krakowie /pilnuje druku La Mettrie’go/.
Dostała 3-ą korektę Kanta i paląca staje się sprawa indeksu. Jestem gotowa go zrobić, ale prosiłabym o przysłanie wykazu terminów, które Pan Profesor proponuje. Proszę je łaskawie posłać przez oddział krakowski PWN – pocztą dworcową.

     v                Wspominał mi prof. Kotarbiński, że ew. oczekuje Pana Profesora w sobotę. Wobec tego nie piszę narazie w innych sprawach, bo jeżeli Pan Profesor przyjedzie, będziemy napewno mieli okazję porozumieć się ustnie.

 

 Łączę serdeczne pozdrowienia

Irena Krońska
     v          I Krońska
     v           Sekretarz