lektura

lektura

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

Kartka pocztowa od Józefa Tischnera z 18.05.1969

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.06.1966

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

List od Jana Patočki z 26.10.1965

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961