lektura

lektura

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936

List od Ludwiga Landgrebe z 26.10.1957

List od Hansa Corneliusa z 05.11.1935

List od Józefa Tischnera z 16.06.1969

List od Józefa Tischnera z 12.02.1969

List od Alexandra Pfändera z 13.01.1926

List od Józefa Tischnera z 28.04.1966

List od Jana Patočki z 23.12.1947

List od Hansa Corneliusa z 22.11.1937

List od Konstantego Michalskiego z 02.05.1943 lub 1944

Kartka pocztowa od Jana Patočki z 14.12.1948

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961