? Lisiecki

? Lisiecki

List do Księdza Rektora z 07.02.1939r.

List od Konstantego Michalskiego z 07.04.1939

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.

List od Konstantego Michalskiego z 20.02.1939

List do Księdza Rektora z 04.02.1938r.

List od Konstantego Michalskiego z 09.02.1939