malarstwo

malarstwo

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 26.04.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 16.09.1935

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 24.03.1934

List od Władysława Witwickiego z 10.01.1928

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 05.07.1935

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 18.08.1965

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

List od Stefana Szumana z 08.01.1942