Maria Gołaszewska

Maria Gołaszewska

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.01. 1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 11.12.1957

List od Stefana Morawskiego z 03.06.1964

List do Władysława Tatarkiewicza z 05.07.1968

List od Ireny Sławińskiej z 17.11.1968

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964

Pocztówka do Władysława Tatarkiewicza z 03.05. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 17.10. 1963

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 28.10. 1968

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 13.12.1965