Maria Gołaszewska

Maria Gołaszewska

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z bd

List do Stefana Morawskiego z 21.11.1964

List od Marii Gołaszewskiej z 22.05.1966

List od Mieczysława Wallisa z 03.12.1969

List do Władysława Tatarkiewicza z 27.06.1968

List od Władysława Tatarkiewicza z 11.01.1961

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.08.1968

Lista członków Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z 21.01.1967

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1961

List od Stefana Morawskiego z bd 4

List do Władysława Tatarkiewicza z 08.02.1962

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.11.1952