Maria Kokoszyńska-Lutmanowa

Maria Kokoszyńska-Lutmanowa

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 15.06.1938

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 14.02.1949

List do Kazimierza Twardowskiego z 23.07.1935

List do Kazimierza Twardowskiego z 24.08.1936

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937

List do Henryka Elzenberga z 03.03.1964

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 29.07.1937

List od Henryka Elzenberga z 18.03.1964

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.08.1967

List od Henryka Elzenberga z 06.03.1964

List od Kazimierza Twardowskiego z 27.07.1935

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.04.1966