mieszkanie

mieszkanie

List do Kazimierza Twardowskiego z 16.05.1924

List od Juliusza Kleinera z 14.09.1947

List od Władysława Witwickiego z 30.09.1923

List od Władysława Witwickiego z 22.12.1921

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 04.08.1925

List od Władysława Witwickiego z 08.04.1925

List od Władysława Witwickiego z 10.10.1922

List od Stefana Szumana z 06.10.1942

Prośba z 18.06.1921

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Władysława Witwickiego z 20.07.1927

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925