nauczanie filozofii

nauczanie filozofii

List od Władysława Witwickiego z 30.01.1920

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1957

List od Władysława Tatarkiewicza z 15.02.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 27.04.1937

List od Józefa Tischnera z 05.12.1968

List od Władysława Witwickiego z 12.05.1928

List od Edmunda Husserla z 10.12.1925

List od Władysława Tatarkiewicza z 01.05.1936

List od Władysława Witwickiego z 18.05.1922