nominacja

nominacja

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.11.1966

Wniosek o mianowanie profesorem nadzwyczajnym z 04.03.1933

List od Tadeusza Czeżowskiego z 12.03.1967

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 13.12.1933

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List od Bogdana Suchodolskiego z b.d. (2)

List od Władysława Witwickiego z 31.05.1919