nominacja

nominacja

List od Tadeusza Czeżowskiego z 24.01.1967

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925

List od Władysława Witwickiego z 26.11.1923

List od Władysława Witwickiego z 31.05.1919

List od Władysława Witwickiego z 17.10.1922

List do Konstantego Michalskiego z 02.06.1947

List od Bogdana Suchodolskiego z 21.05.1946

List od Władysława Witwickiego z 10.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 24.02.1967

Wniosek o mianowanie profesorem zwyczajnym z 04.01.1938

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922