nominacja

nominacja

List od Bogdana Suchodolskiego z b.d. (2)

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.04.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 09.01.1934

Wniosek o nominację profesorską z 31.05.1932

List od Konstantego Michalskiego z 20.12.1937

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1925

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1922

List od Tadeusza Czeżowskiego z 07.04.1966

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Władysława Witwickiego z 10.10.1922

List od Władysława Witwickiego z 17.05.1922