Ossolineum

Ossolineum

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 02.09.1945

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

Spis prac z 04.11.1952