Ossolineum

Ossolineum

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

Spis prac z 04.11.1952

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 02.09.1945

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965