Ossolineum

Ossolineum

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928

List od Tadeusza Czeżowskiego z 08.12.1967

List do Kazimierza Ajdukiewicza z 05.04.1954

List do Władysława Tatarkiewicza z 01.03. 1968

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.02.1968

List od Juliusza Kleinera z 21.07.1945

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Juliusza Kleinera z 06.08.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928