Ossolineum

Ossolineum

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.02.1928

List od Juliusza Kleinera z 11.09.1945

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.02.1925

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Władysława Tatarkiewicza z 12.12.1966

List od Tadeusza Czeżowskiego z 20.12.1957

List od Kazimierza Twardowskiego z 18.02.1925

Spis prac z 04.11.1952

List od Wacława Borowego z 27.03.1939

List od Władysława Tatarkiewicza z 31.12.1965

List do Kazimierza Twardowskiego z 15.02.1928