plany naukowe

plany naukowe

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 31.08.1923

List do Kazimierza Twardowskiego z 11.06.1917

Pocztówka od Henryka i Józefy Mehlbergów z b.d.

List od Jana Patočki z 11.12.1945

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934

List do Kazimierza Twardowskiego z 22.06.1917

Kartka pocztowa od Juliusza Kleinera z 27.10.1945

List od Felixa Kaufmanna z 09.10.1934 (a)

List od Edmunda Husserla z bd.bd.1924

Pocztówka od Bogdana Suchodolskiego z 28.03.1945