poznanie

poznanie

List do Stefana Morawskiego z 23.06.1967

Artykuł „Dążenia Fenomenologów” z b.d.

List od Kazimierza Wyki, Bronisława Baczko i Witolda Kuli z 16.12.1966

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12.01.1938

Wykaz publikacji z 04.01.1937

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 06.06.1923

Odczyt Romana Ingardena na posiedzeniu Lwowskiego Towarzystwa Naukowego z 15.06.1939

Spis prac z 04.11.1952