praca redakcyjna

praca redakcyjna

List od Ireny Krońskiej z 16.07.1954

List od Ireny Krońskiej z 08.06.1954

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 18.07.1920

List od Ireny Krońskiej z 03.03.1953

List od Tadeusza Czeżowskiego z 17.04.1950

List od Ireny Krońskiej z 22.10.1960

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z b.d. 02.1949

List do Henryka Elzenberga z 21.06.1951

List od Henryka Elzenberga z 07.06.1951

Kartka pocztowa od Tadeusza Czeżowskiego z 30.09.1949

List od Tadeusza Czeżowskiego z 21.09. 1949

List do Tadeusza Czeżowskiego z 16.11.1954