problemy osobiste

problemy osobiste

List od Ireny Krońskiej z 16.01.1968

List od Alexandra Pfändera z 18.05.1933

List od Edmunda Husserla z 19.11.1927

List od Władysława Witwickiego z 30.09.1923

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 17.12.1931

List od Ireny Krońskiej z 22.11.1966